Budi dio naše mreže
Izbornik

BiH kao zemlja fokusa Europske socijalne povelje

Sarajevo (IKA/KTA)

Caritas BiH pridružuje se kampanji kojom se želi naglasiti značaj ratificiranja i implementiranja svih članova Europske socijalne povelje.

Revidiranu Europsku socijalnu povelju Bosna i Hercegovina je ratificirala 7. listopada 2008., prihvaćajući 51 od 98 paragrafa. U godišnjem izvješću Europskog odbora za socijalna prava iz 2019. godine stoji da bosanskohercegovačke vlasti nisu postigle nikakav napredak u pogledu prihvaćanja dodatnih odredbi. U svom prethodnom izvješću iz 2013. godine, Europski odbor za socijalna prava zaključio je da ne postoje prepreke za prihvaćanje odredbi 12 §3 i 12 §4 (pravo na socijalno osiguranje), 13 §4 (pravo na osobnu pomoć), 15 (pravo osoba s invaliditetom na neovisnost, socijalnu integraciju i sudjelovanje u životu zajednice), 24 (pravo na zaštitu u slučajevima prestanka radnog odnosa) i 26 (pravo na dostojanstvo na radu).

Situacija u socijalnom sektoru u Bosni i Hercegovini je dodatno otežana krizom COVID-19, te je pokazala velike nedostatke u socijalnoj zaštiti. S ciljem zaštite radnika posebno su važni članci (12 §3) kojima se nastoji progresivno podizati sistem socijalne zaštite na viši nivo, kao i (12 §4) poduzimati korake, zaključivanjem odgovarajućih bilateralnih i multilateralnih sporazuma ili na druge načine, a pod uvjetima iskazanim u tim sporazumima, čiji je cilj osigurati tretman radnika iz drugih zemalja potpisnica koji je jednak tretmanu koji uživaju njihovi domaći radnici u odnosu na prava socijalne sigurnosti, uključujući i zadržavanje beneficija koje slijede iz legislative o socijalnoj zaštiti, kakva god kretanja zaštićena lica mogu poduzeti između teritorija ovih zemalja; odobravanje, održavanje i ponovno pokretanje prava socijalne zaštite sredstvima poput akumuliranja osiguranja ili radnog staža stečenog sukladno zakonima svake zemlje potpisnice.

Mreža Caritasa u Europi, čiji je Caritas Bosne i Hercegovine punopravni član, pridružuje se kampanji kojom se želi naglasiti značaj ratificiranja i implementiranja svih članova Europske socijalne povelje, kao instrumenta za zagovaranje socijalnih prava, s ciljem izgradnje bolje Europe.

Promotivni film Europska socijalna povelja: Pravo izgraditi bolju Europu

Ključne riječi:
BiH Europska socijalna povelja