Budi dio naše mreže
Izbornik

Kardinal Turkson: Koronavirus i nelegalni ribolov glavni su problemi ribarskog sektora

Vatikan (IKA)

U povodu Svjetskog dana ribarstva, koji je obilježen 21. studenoga, pročelnik vatikanskog Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, uputio je poruku o aktualnim izazovima te grane gospodarstva, objavila je Nedjelja.

U poruci koju je 20. studenoga objavio Tiskovni ured Svete Stolice, kardinal Turkson najprije je ukazao na važnost pomorskog sektora u kojemu radi oko 59.5 milijuna ljudi, od kojih je svaka druga žena, a čija se djelatnost odvija najvećim dijelom u Aziji u kojoj je zastupljeno 68% svjetske ribarske flote i 85 % radne snage.

Upozorio je da je ovogodišnji Dan ribarstva u znaku pandemije koronavirusa koja se brzo proširila po cijelome svijetu ostavljajući pri tome dramatične posljedice na ekonomiju mnogih zemalja s ozbiljnim utjecajem na najosjetljivije sektore, poput ribarstva.

Ribarska industrija i covid-19

„Utjecaj covida-19 na ribarstvo uglavnom se odnosi na opseg vladinih strateških odgovora na pandemiju, poput fizičkog udaljavanja, zatvaranja ribolovnih tržišta i smanjenja broja klijenata u hotelima i restoranima. To je stvorilo velike probleme pri prodaji svježe ribe i srodnih proizvoda, uglavnom s obzirom na kolaps potražnje i snižavanje cijena ponuđenih za ribu, tako da u trenutnoj situaciji ribolov, prerada ribe, potrošnja i trgovina neprestano opadaju“, napomenuo je pročelnik Dikasterija.

Izazovi u ribarskoj industriji

Kazao je da osim učinaka pandemije na sektor ribarstva negativno utječu kronični problemi koji muče tu industrijsku granu kao što su ilegalni, neregulirani i neprijavljeni ribolov diljem svijeta koji se odvija pod svim vrstama zastava i za kojega su zaslužni oni koji posjeduju moćne flote i bolje resurse.

„Ova situacija kažnjava ispravne ribare i ribarske zajednice nelojalnom konkurencijom i iscrpljuje riblje zalihe brzinom koja ne dopušta vrsti da se oporavi. Ovo je praksa koja nije održiva i koja uključuje smanjenje populacije ribe i smanjenje buduće proizvodnje“, ustvrdio je kardinal uz napomenu kako je ribolov glavni izvor prihoda za život milijuna ljudi.

Uvjeti ribara

„Na uvjete rada ribara i njihovu sigurnost na moru utjecalo je zatvaranje ribarskih luka zbog pandemije i nemogućnosti promjene posade. Nadalje, nedostatak osobne zaštitne opreme povećao je rizik od prijenosa virusa dok ribari rade u skučenim i zatvorenim prostorima.“

„Kao izravna posljedica, određen broj članova posade zaražen je na brojnim ribarskim brodovima i, budući da nisu mogli dobiti hitnu medicinsku pomoć, umrli su te su ih njihove kolege odmah ‚pokopali‘ na moru. Obitelji često ne znaju sudbinu svojih najmilijih“, naglasio je kardinal Turkson.

Dodao je da su mnogi migranti lišeni mogućnosti rada te da sve više postaju žrtvama trgovine ljudima ili prisilnog rada.

„Nadalje, velika većina ribara u svijetu iz različitih je razloga isključena iz osnovne ‚socijalne zaštite‘ koju pružaju neke nacionalne vlade te su se, da bi preživjeli, prisiljeni osloniti na velikodušnost dobrotvornih organizacija ili na pomoć lokalne zajednice“, naglašeno je u ovogodišnjoj poruci uz podsjećanje kako su trgovina ljudima i prisilni rad oduvijek mučili ovaj sektor što je posebno došlo do izražaja u vrijeme pandemije kada se pojavljuje i dužničko ropstvo.“

Glas Crkve

„U ovo vrijeme pandemije želio bih apelirati na veću solidarnost s najmarginaliziranijim ljudima, kao što papa Franjo vrlo dobro objašnjava u Fratelli Tutti: ‚Solidarnost se konkretno izražava u službi, koja može imati vrlo različite oblike na način da preuzme odgovornost za druge. A služba velikim dijelom znači brinuti se oko ranjivosti, za ranjive članove naših obitelji, našeg društva, našeg naroda (115)‘“, ukazao je na potrebnu međusobne solidarnosti kardinal.

Na kraju je zavapio da je vrijeme riječi prošlo te da je potrebno djelovati. Zaključujući poruku, izrazio je blizinu ribarima koji doživljavaju različite teškoće osobito spominjući 18 ribara različitih nacionalnosti iz Mazare del Vallo na Siciliji, koji su u Libiji od 2. rujna, bez mogućnosti komunikacije sa svojim obiteljima.

„Iz ovog jednostavnog humanitarnog razloga, apeliram na vlade i nadležne državne vlasti da razriješe ovu bolnu situaciju i pronađu pozitivno rješenje pomoću otvorenog i iskrenog dijaloga“, pozvao je kardinal Turkson.