Budi dio naše mreže
Izbornik

Socijalna tribina u Vikarijatu Osijek

Osijek (IKA)

Nastavljajući četvrti godišnji ciklus večernjih socijalnih tribina u Vikarijatu Osijek na trećoj tribini održanoj 13. veljače mr. socijalnog nauka Crkve Igor Jakobfi pojasnio je zašto i kako je socijalni nauk Crkve (SNC) neizostavni sadržaj vjerske pouke.

Socijalne tribine održavaju se u organizaciji Instituta za novu evangelizaciju „Sv. Ivan Pavao II.“. i do sada je, u najnovijem ciklusu, bilo riječi o župi kao zajednici gostoprimstva te zajednici socijalne duhovnosti u kojoj kroz pastoralno vijeće konkretno djeluje odbor za izgradnju zajedništva. Riječ je o temama s praktičnim smjernicama i primjerima za ostvarenje zahtjeva SNC utemeljenim u obvezujućemu dokumentu „Izjave i odluke Druge biskupijske sinode đakovačke i srijemske“.

mr. Igor Jakobfi

„Bitno obilježje vjernika laika jest svjetovna narav njihova nasljedovanja Krista. Na njih spada da traže kraljevstvo Božje baveći se vremenitim stvarima i uređujući ih po Bogu. Vlastita im je zadaća naviještati evanđelje primjerenim svjedočanstvom života u vremenitim stvarima. Zato je neizostavni sadržaj vjerske pouke SNC. Sve svjetovne zbilje (osobne i društvene, okruženja i povijesne prilike, strukture i ustanove) primateljice su ljubavi Božje. Zauzimanje laika mora odgovarati tom viđenju i dokazati se kao izraz evanđeoske ljubavi. Za ostvarenje te zadaće laicima je potrebna prikladna pouka u socijalnom nauku po kojoj će im se pomoći ispravnije tumačiti životnu stvarnost te raspoznati u kojem stupnju je moguće u životnu zbilju ugraditi ljudske i kršćanske vrijednosti. O tome govore dokumenti (LG 31; CL 15 i 60; Kompendij 541 – 544; Izjave i odluke 2. Biskupijske sinode 170 – 171) i, iako ih imamo (Materijali za treće sinodsko zasjedanje, 547), na žalost na području naše Nadbiskupije (od 3. sinodskog zasjedanja 2001. ) većina laika nije upoznata sa socijalnim naukom jer nema organiziranog poučavanja u župama (153 župe) i o njemu se samo prigodno govori te laici uglavnom nisu uključeni u vjernička udruženja koja u stvarnosti imaju zanemariv utjecaj na društvenu sredinu u kojoj djeluju. Zbog svega toga SNC mora biti (Izjave i odluke 170 – 171): sastavni dio programa vjerske pouke u župama i formacije unutar vjerničkih društava; promican od strane svih pastoralnih djelatnika svim sredstvima suvremenoga doba (tiskanjem knjiga, člancima, publikacijama, novinskim prilozima, a posebno radijom i televizijom); medijski promican putem nadbiskupijskog Tiskovnog ureda kako bi sadržaji SNC postali dostupni što širem krugu vjernika, a taj ured neka, također, prati djelovanje udruga vjernika laika“, naglasio je Jakobfi razloživši kako zbog svega toga SNC mora biti (sukladno Izjavama i odlukama 170 – 171) „posebna zadaća prezbitera i teologa od kojih se očekuje da vjernike poučavaju o njihovoj odgovornosti za svijet i podržavaju vjernike u socijalnoj akciji i sudjeluju u njihovim nastojanjima, te osvješćuju o važnosti koju imaju vjernička udruženja“. Rečeno je da ta bitnost obuhvaća područja apostolata, socijalnog zalaganja i evangelizacije društvene javnosti.

Govoreći o sadašnjem stanju sustava poučavanja SNC u Hrvatskoj, Jakobfi je uputio na postojanje (pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji) Centra za promicanje socijalnog nauka crkve (1998./2019.) i aktualne djelatnosti, konkretno na radijske emisije Radio emisije na Hrvatskom katoličkom radiju (Blago socijalnog nauka Crkve, emitiranje srijedom u 9.30 sati; Socijalni govor Crkve, emitiranje zadnjeg utorka u mjesecu u 20 sati), dok više informacija postoji na webu (http://snc.hbk.hr, http://csnc.hbk.hr) te će biti održan Simpozij o enciklici Laudato si` (17. ožujka 2020., Zagreb) i 6. hrvatski socijalni tjedan (23. – 25. listopad 2020., Zagreb).

Posebnu pozornost Jakobfi je u izlaganju i razgovoru s vjernicima posvetio sustavu poučavanja socijalnog nauka u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji podsjetivši da aktivno djeluje Ured za promicanje SNC i društvena pitanja koji ima niz djelatnosti. „Djelatnosti Ureda su: trajna formacija vjernika laika u SNC, studijski dani o socijalnom nauku Crkve (2003. – 2016.), cjelodnevni susreti dva puta godišnje, predavanja i radionice (održana tri ciklusa, 16 susreta i jedno studijsko jubilejsko hodočašće te socijalne tribine (od 2016.) uključujući ovu 38. Ured je zadužen za popisivanje i praćenje rada udruženja vjernika laika (http://djos.hr/udruge-i-pokreti), imamo 22 održana susreta djelatnika u stranačkom i političkom životu (od 2003.). Sustav poučavanja SNC u Nadbiskupiji podrazumijeva da župe u Nadbiskupiji moraju imati razrađen sustav poučavanja u socijalnom nauku namijenjen: odraslima, prvopričesnicima i krizmanicima, vjerničkim udruženjima, političarima i gospodarstvenicima“, zaključio je Jakobfi.

Ključne riječi:
Igor Jakobfi Vikarijat Osijek