Abrahamova molitva

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 3. lipnja 2020.