Apostolski pohod Iraku

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 10. ožujka 2021.