„Bog… i poganima otvori vrata vjere“ (Dj 14, 27). Poslanje Pavla i Barnabe i Sabor u Jeruzalemu

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 23. listopada 2019. – Apel Svetoga Oca