Kršćanska je molitva dijalog između djece i Oca

Papin nagovor prije i nakon molitve Anđeo Gospodnji u nedjelju 28. srpnja 2019.