Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu

Poruka pape Franje za Svjetski dan misijâ 2019.