Ljubav prema Bogu i prema bližnjemu lice su i naličje iste medalje

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju 4. studenoga 2018.