“Ne poželi žene bližnjega svoga […] niti išta što je bližnjega tvoga!”

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 21. studenoga 2018. – Apel Svetoga Oca