„Ne svjedoči lažno“

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 14. studenoga 2018.