Otajstvo Trojstva otajstvo je ljubavi i zajedništva

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju 30. svibnja 2021.