Poslanica Galaćanima – 14. Živjeti po Duhu

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 3. studenoga 2021.