Poslanica Galaćanima – 5. Propedeutička vrijednost Zakona

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu, 18. kolovoza 2021.