Potrebna je očitija vjerodostojnost svih koji sudjeluju u izgradnji sigurnije i humanije budućnosti naše zemlje

Izjava Komisije „Justitia et pax“ BK BiH u povodu 70. međunarodnoga dana ljudskih prava