Rastresenosti, suhoća, acedija

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 19. svibnja 2021.