Razmatranje

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 28. travnja 2021.