Siromašni i potlačeni su graditelji novoga čovječanstva

Papin nagovor prije i nakon molitve Anđeo Gospodnji u nedjelju 5. srpnja 2020.