„Što dakle ne poznajete, a štujete, to vam ja navješćujem” (Dj 17, 23). Pavao na Areopagu: primjer inkulturacije vjere u Ateni

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 6. studenoga 2019.