„Sve im bijaše zajedničko“ (Dj 4, 32)

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 21. kolovoza 2019.