Sveti Josip – čovjek šutnje

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu, 15. prosinca 2021. – Apel Svetoga Oca