Sveti Josip u povijesti spasenja

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu, 24. studenoga 2021.