U Kristu nalazi puninu naš zaručnički poziv

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 31. listopada 2018.