Uvodne napomene Reda misnih čitanja

Uvodne napomene Reda misnih čitanja objavljene 21. siječnja 1981.