Vjernost Božjem pohodu za naraštaj koji dolazi

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 30. ožujka 2022. – Papin apel.