Budi dio naše mreže
Izbornik

52. međunarodni euharistijski kongres u Budimpešti 2020.

Budimpešta (IKA)

Papinski odbor za međunarodne euharistijske kongrese priređuje 52. međunarodni euharistijski kongres koji će se održati u Budimpešti od 13. do 20. rujna 2020.

Međunarodni euharistijski kongresi, koji se održavaju još od 1881. godine, jedan su od dragocjenih oblika obnove života Crkve, oslonjenoga na euharistijsko otajstvo i euharistijsku duhovnost, kao izvore života u Kristu. Takvi su kongresi, uz one nacionalne, pokrajinske i biskupijske, također milosna prigoda za očitovanja Crkve i njezinoga poslanja u svijetu, kako bi se jasnije prepoznala sakramentalna ishodišnost i narav Crkve.

Međunarodni euharistijski kongres koji će se slaviti u Budimpešti sljedeće godine posebno će biti usmjeren razmatranju životne zbilje Srednje Europe kao i novih zadaća i izazova koji stoje pred Crkvom u tim zemljama. Stoga je i okvirna tema Kongresa uzeta iz Psalma 87: „Svi su izvori moji u tebi“ (Ps 87, 7). U svjetlu nauka Drugoga vatikanskoga koncila, raznolikom nastojanjima i programima u razdoblju priprave Kongresa, kao i njegovim svečanim slavljenjem, želi se u vjerničkim zajednicama obnoviti svijest da je euharistija: „vrelo i vrhunac cjelokupnoga kršćanskoga života“, „korijen i stožer“ kršćanskoga zajedništva, „vrelo života Crkve“, „vrelo i vrhunac svekolike evangelizacije“, „središte i vrhunac svega života Crkve“. Životnošću i aktualnošću još odjekuju riječi sv. Ivana Pavla II. iz njegove posljednje enciklike: „Crkva živi od euharistije“ (Ecclesia de eucharistia vivit.).

Teološka komisija Papinskoga odbora za međunarodne euharistijske kongrese priredila je dokument „Svi su moji izvori u Tebi. Euharistija, vrelo života i poslanja Crkve“, u obliku teoloških i pastoralnih razmatranja o otajstvu euharistije i njezinome temelju za život kršćanske vjere u zajedništvu Crkve. Objavljen je i prijevod dokumenta na hrvatski jezik, koji možete preuzeti ovdje.

Pripravu 52. međunarodnoga euharistijskoga kongresa Hrvatski institut za liturgijski pastoral pri HBK pratit će redovito vijestima i prilozima koji će biti priređeni za naše biskupijske, župne i druge zajednice. Više o Kongresu može se pronaći i na stranicama Papinskoga odbora za međunarodne euharistijske kongrese.