Apostolsko putovanje u Bahrein

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu, 9. studenoga 2022.