„Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe“

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 18. ožujka 2020.