Bog osuđuje grijeh, ali nastoji spasiti grešnika

Papin nagovor prije i nakon molitve Anđeo Gospodnji u nedjelju 3. studenoga 2019.