Božićni ciklus: Druga nedjelja došašća

Tekst o krštenju, došašću i svetosti pripremio je liturgičar vlč. mr. sc. Tomislav Hačko.