Bratskom ljubavlju graditi i podupirati Crkvu

Papin nagovor prije molitve Anđeo Gospodnji na svetkovinu svetih Petra i Pavla, 29. lipnja 2019.