Čuvari Kristova groba u Ogulinu

Tradicija čuvanja „Božjeg gropka“ kako se on naziva u ogulinskom kraju postoji dugi niz desetljeća, ponajviše zahvaljujući Ogulinskim čuvaricama Božjeg grobka – nematerijalne kulturne baštine ogulinskog kraja, čiju tradiciju posljednja tri desetljeća baštine članovi KUD-a Klek iz Ogulina.