„Da se i s Bogom u ratu ne nađete“ (Dj 5, 39). Kriteriji za razlučivanje mudrog Gamaliela

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 18. rujna 2019. – Papin apel