Dr. Bošnjaković: Odnos svećenika prema Bogu, drugima i samome sebi u vrijeme covida-19

Doc. dr. sc. Josip Bošnjaković s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu predstavio je rezultate istraživanja o odnosu svećenika prema Bogu, drugima i samome sebi u vrijeme covida-19 u srijedu 27. siječnja na 61. teološko-pastoralnom tjednu u Zagrebu.