Eva Maria Welskop-Deffaa nova predsjednica Njemačkoga Caritasa

Eva Maria Welskop-Deffaa, dosadašnja članica Odbora za socijalnu i specijalističku politiku Njemačkoga Caritasa izabrana je 13. listopada za predsjednicu njemačke krovne organizacije Caritasa u šestogodišnjem mandatu, nasljeđujući prelata dr. Petera Nahera koji j tu službu obavljao 18 godina.