Hodočašća vjernika Hrvatske katoličke misije Würzburg

Vjernici Hrvatske katoličke misije Würzburg hodočastili su u subotu 23. listopada u svetište Majke Božje u Schönau kraj Gemünde am Main.