Isus – čovjek molitve

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 28. listopada 2020. – Papin apel