„Izliječiti svijet“: 8. Supsidijarnost i krepost nade

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 23. rujna 2020.