Izrazi žalosti, solidarnosti i osude terorističkih napada u Šri Lanki

Nasilje ne smije potaknuti novo nasilje. Od vođā kršćanskih Crkvi, kao i iz židovskoga i islamskoga svijeta, jednoglasno dolazi odlučna osuda terorističkih napada u Šri Lanki. Istodobno, snažan je i poziv na jedinstvo i molitvu protiv svakog zla.