Kardinal Parolin pohodio katoličku zajednicu na Kosovu

Papin državni tajnik kardinal Pietro Parolin završio je 10. lipnja pastoralni posjet Kosovu, koji je započeo u subotu 8. lipnja na poziv prizrensko-prištinskog biskupa Dodëa Gjergjija.