„Matica“ u znaku svojih 70 godina

Prvi ovogodišnji dvobroj „Matice“, revije Hrvatske matice iseljenika, u znaku je 70 godina postojanja te institucije.