Mojsijeva molitva

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 17. lipnja 2020.