Napreduje obnova crkve sv. Franje Asiškoga na zagrebačkom Kaptolu

U specijaliziranoj mjesečnoj emisiji o građevinarstvu „Koordinacija“ 25. ožujka 2022., dvije godine nakon zagrebačkog potresa, prikazan je prilog o obnovi u potresu stradale crkve i samostana sv. Franje Asiškoga na zagrebačkom Kaptolu.