„Ne čini preljuba“

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 24. listopada 2018.