Novi motu proprij pape Franje sadrži odredbe za slučajeve zlostavljanja u Crkvi

“Vos estis lux mundi, Vi ste svjetlost svijeta… Naš Gospodin Isus Krist poziva svakog kršćanina da bude sjajan primjer kreposti, cjelovitosti i svetosti” – riječi uzete iz Matejeva Evanđelja naslov su, i prve riječi novoga motu proprija pape Franje, posvećenoga borbi protiv seksualnoga zlostavljanja počinjenoga od klerika i redovnika, kao i djelovanju ili propustima biskupā i redovničkih poglavara koji na neki način teže utjecanju na istrage o zlostavljanju, ili njihovu izbjegavanju.