Novi zakon u Kristu i težnje prema Duhu

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 28. studenoga 2018.