„On mi je oruđe izabrano“ (Dj 6, 15). Savao, od progonitelja do evangelizatora

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 9. listopada 2019.