Otac sviju nas

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 13. veljače 2019.