Papa: Činiti konkretna dobra djela prava je priprava za Božić

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju 12. prosinca 2021.