Papa Diplomatskom zboru: Važno je zajedničko traženje rješenja

Na tradicionalnom blagdanskom prijamu za Diplomatski zbor akreditiran pri Svetoj Stolici u ponedjeljak 7. siječnja u Vatikanu papa Franjo iznio je iscrpni pregled vjerskih i diplomatskih događanja 2018. godine. (šira verzija)